DFT 2015/152


Detail objednávky

Evidenčné číslo:DFT 2015/152
Popis fakturovaného plnenia:Daň z nehnuteľností na r. 2015
Hodnota fakturovaného plnenia:1 447,17 €
Dátum doručenia faktúry:02.04.2015
Faktúra k zmluve:Nariadenie hl. mesta SR
Faktúra k objednávke:

Dodávateľ

Obchodné meno:Hlavné mesto SR Bratislava
Sídlo:Primaciálne nám. 1
814 99 Bratislava
IČO:603481
DIČ:2020372596