DFT 2014/532


Detail objednávky

Evidenčné číslo:DFT 2014/532
Popis fakturovaného plnenia:Odvoz komunálneho odpadu
Hodnota fakturovaného plnenia:318,53 €
Dátum doručenia faktúry:08.12.2014
Faktúra k zmluve:Nariadenie hl. mesta SR
Faktúra k objednávke:

Dodávateľ

Obchodné meno:Hlavné mesto SR Bratislava
Sídlo:Primaciálne nám. 1
814 99 Bratislava
IČO:603481
DIČ:2020372596