DFT 2014/379


Detail objednávky

Evidenčné číslo:DFT 2014/379
Popis fakturovaného plnenia:Daň za užívanie verejného priestranstva
Hodnota fakturovaného plnenia:2 373,36 €
Dátum doručenia faktúry:22.08.2014
Faktúra k zmluve:
Faktúra k objednávke:

Dodávateľ

Obchodné meno:Hlavné mesto SR Bratislava
Sídlo:Primaciálne nám. 1
814 99 Bratislava
IČO:603481
DIČ:2020372596