DFT 2013/443


Detail objednávky

Evidenčné číslo:DFT 2013/443
Popis fakturovaného plnenia:Mesačný poplatok za komunálny odpad
Hodnota fakturovaného plnenia:345,07 €
Dátum doručenia faktúry:08.10.2013
Faktúra k zmluve:Nariadenie hl. mesta SR
Faktúra k objednávke:

Dodávateľ

Obchodné meno:Hlavné mesto SR Bratislava
Sídlo:Primaciálne nám. 1
814 99 Bratislava
IČO:603481
DIČ:2020372596