DFT 2013/116


Detail objednávky

Evidenčné číslo:DFT 2013/116
Popis fakturovaného plnenia:Poplatok za komunálny odpad
Hodnota fakturovaného plnenia:318,53 €
Dátum doručenia faktúry:07.03.2013
Faktúra k zmluve:Nariadenie hl. mesta SR
Faktúra k objednávke:

Dodávateľ

Obchodné meno:Hlavné mesto SR Bratislava
Sídlo:Primaciálne nám. 1
814 99 Bratislava
IČO:603481
DIČ:2020372596