DFT 2012/537


Detail objednávky

Evidenčné číslo:DFT 2012/537
Popis fakturovaného plnenia:Poplatok za komunálny odpad
Hodnota fakturovaného plnenia:371,62 €
Dátum doručenia faktúry:08.11.2012
Faktúra k zmluve:Nariadenie hl. mesta SR
Faktúra k objednávke:

Dodávateľ

Obchodné meno:Hlavné mesto SR Bratislava
Sídlo:Primaciálne nám. 1
814 99 Bratislava
IČO:603481
DIČ:2020372596