DFT 2012/239


Detail objednávky

Evidenčné číslo:DFT 2012/239
Popis fakturovaného plnenia:Miestny poplatok-komunálny
odpad
Hodnota fakturovaného plnenia:345,07 €
Dátum doručenia faktúry:10.05.2012
Faktúra k zmluve:Nariadenie hl. mesta SR
Faktúra k objednávke:

Dodávateľ

Obchodné meno:Hlavné mesto SR Bratislava
Sídlo:Primaciálne nám. 1
814 99 Bratislava
IČO:603481
DIČ:2020372596