DFT 2012/191


Detail objednávky

Evidenčné číslo:DFT 2012/191
Popis fakturovaného plnenia:Miestny poplatok za odvoz
komunálneho odpadu
Hodnota fakturovaného plnenia:345,07 €
Dátum doručenia faktúry:11.04.2012
Faktúra k zmluve:Nariadenie hl. mesta SR
Faktúra k objednávke:

Dodávateľ

Obchodné meno:Hlavné mesto SR Bratislava
Sídlo:Primaciálne nám. 1
814 99 Bratislava
IČO:603481
DIČ:2020372596