DFT 2012/020


Detail objednávky

Evidenčné číslo:DFT 2012/020
Popis fakturovaného plnenia:Miestny poplatok za komunálne odpady
Hodnota fakturovaného plnenia:345,07 €
Dátum doručenia faktúry:09.01.2012
Faktúra k zmluve:Nariadenie hl. mesta SR
Faktúra k objednávke:

Dodávateľ

Obchodné meno:Hlavné mesto SR, Bratislava
Sídlo:Primaciálne nám. 1
814 99 Bratislava
IČO:603481
DIČ:2020372596