Contact

 » EN » Contact

Address 


NAJVYŠŠÍ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ŽUPNÉ NÁMESTIE 13
BRATISLAVA
814 90
SLOVENSKÁ  REPUBLIKA


Office of Chief Judge

TELEPHONE:
+421 / 2 / 323 04 100

E-MAIL ADRESS:
president@nsud.sk
 

Foreign department

TELEPHONE:
+421 / 2 / 323 04 141 (142, 143)

E-MAIL ADRESS:
odazv@nsud.sk