Bulletin

 » Bulletin

Bulletin (ISSN 2453-7705) je odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý vychádza polročne v online verzii a pravidelne prináša čitateľom aktuálne novinky z oblasti práva Európskej únie a rozhodovacej činnosti Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvora Európskej únie.


Aktuálne vydanie:

Bulletin, 2017, VI. ročník, č. 2 (2,92 MB)


Vydavateľ:

Najvyšší súd Slovenskej republiky; Oddelenie dokumentácie, analytiky a komparatistiky

Redakcia:
JUDr. Ján Šikuta, PhD.
Mgr. Zuzana Kuricová
JUDr. Zuzana Flaková

odak@nsud.sk


Staršie vydania:

Bulletin, 2017, VI. ročník, č. 1 (11,12MB)
Bulletin, 2016, V. ročník, č. 1 (4,45MB)
Bulletin, 2015, IV. ročník, č. 1
   (1,3MB)
Bulletin, 2014, III. ročník, č. 1
  (1,9MB)
Bulletin, 2014, III. ročník, č. 2  (1,5MB)
Bulletin, 2013, II. ročník, č. 1
   (3MB)
Bulletin, 2013, II. ročník, č. 2   (2,1MB)
Bulletin, 2012, I. ročník, č. 1    (1,5MB)
Bulletin, 2012, I. ročník, č. 2    (851kB)