DE IURE č. 3 /2017

Dovoľujeme si Vám predstaviť nové číslo nášho časopisu DE IURE. Prečítať si ho môžete tu: http://www.nsud.sk/de-iure/
Čítať ďalej

AKTUALITY

 » AKTUALITY

Vyhlásenie vonkajšieho výberového konania na 3 štátnozamestnanecké miesta vo funkcii hlavný štátny radca - analytik odboru dokumentácie, analytiky a komparatistiky

09.08.2017 - Vyhlásenie vonkajšieho výberového konania na 3 štátnozamestnanecké miesta vo funkcii hlavný štátny radca - analytik odboru dokumentácie, analytiky ...
Čítať ďalej

Podpora ekologickej dopravy do zamestnania

09.08.2017 - Bratislava, pdf     Tlačová správa               Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „kancelária najvyššieho sú...
Čítať ďalej

Vyhlásenie užšieho vnútorného výberového konania na funkciu štátny radca - referent odd. medzinárodných vzťahov a protokolu

01.08.2017 - Vyhlásenie užšieho vnútorného výberového konania na  funkciu štátny radca – referent odd. medzinárodných vzťahov a protokolu, dátum uzávierky: 11.0...
Čítať ďalej

Vyhlásenie užšieho vnútorného výberového konania na funkciu štátny radca - legislatívec

01.08.2017 - Vyhlásenie užšieho vnútorného výberového konania na funkciu štátny radca - legislatívec, dátum uzávierky: 09.08.2017, predpokladaný termín konania:...
Čítať ďalej

Prieskum verejnej mienky

01.08.2017 - Bratislava, pdf | foto    Tlačová správa   Verejnosť viac dôveruje Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky, pod vedením Daniely Švecovej. V...
Čítať ďalej