Súťaž o najlepšiu esej

Bratislava, PDF  Súťaž o najlepšiu esej   Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vyhlasuje pri príležitosti Európskeho dňa sp...
Čítať ďalej

AKTUALITY

 » AKTUALITY

Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v prospech obce Trnavá Hora

16.12.2016 - Bratislava, pdf     Tlačová správa      Senát správneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v zložení Mgr. Peter Melicher, J...
Čítať ďalej

Prijatie vietnamskej delegácie

12.12.2016 - Bratislava, foto | pdf   Tlačová správa     V dňoch 8. a 9. decembra 2016 na pozvanie predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky D...
Čítať ďalej

Limity transparentnej justície

05.12.2016 - Bratislava, foto | pdf   Tlačová správa     Najvyšší súd Slovenskej republiky zorganizoval v dňoch 1. a 2. decembra 2016 medzinárodnú odbo...
Čítať ďalej

Zbierka stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR 8/2016

28.11.2016 - Najvyšší súd Slovenskej republiky vydáva „Zbierku stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky 8/2016 vo veciach občianskoprá...
Čítať ďalej

Vyhlásenie výberu na 1 miesto štátny radca pre organizačný útvar Správa súdu - oddelenie informačných a digitalizačných technológií

28.11.2016 - Vyhlásenie výberu na 1 miesto štátny radca pre organizačný  útvar Správa súdu- oddelenie informačných a digitalizačných technológií (pdf, 2,75MB) ...
Čítať ďalej