9Sžso/83/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 28.11.2012 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Závadská
Členovia senátu: JUDr. Ľubica Filová
JUDr. Mária Usačevová


Účastníci:
Ján Jakabšic, Rimavská Sobota
c/a
Ministerstvo vnútra SR