9Sžso/74/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 26.09.2012 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Viera Nevedelová
Členovia senátu: JUDr. Ľubica Filová
JUDr. Mária Usačevová


Účastníci:
Ján Klekner, Bardejov
c/a
Ministerstvo obrany SR