9Sžso/70/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 27.05.2015 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Viera Nevedelová
Členovia senátu: JUDr. Júlia Horská
JUDr. Ľubica Filová


Účastníci:
Tibor Leitner
c/a
Mestská časť Košice - Nad Jazerom