9Sžso/66/2013

Kolégium:
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.04.2015 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Viera Nevedelová
Členovia senátu: JUDr. Ľubica Filová
JUDr. Zdenka Reisenauerová


Účastníci:
Ing. Juraj Flaška, PhD.
c/a
Ministerstvo financií SR