9Sžso/65/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 28.01.2015 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Viera Nevedelová
Členovia senátu: JUDr. Ľubica Filová
JUDr. Júlia Horská


Účastníci:
Peter Bodo
c/a
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, pracovisko Košice