9Sžso/58/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 25.05.2016 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Viera Nevedelová

Členovia senátu: JUDr. Judita Kokolevská
JUDr. Ľubica Filová


Účastníci:
Ján Vester c/a
Sociálna poisťovňa - ústredie Bratislava