9Sžso/55/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 28.02.2017 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Judita Kokolevská
Členovia senátu: JUDr. Viera Nevedelová
JUDr. Ľubica Filová


Účastníci:
Sociálna poisťovňa - ústredie Bratislava c/a JUDr. Matúš Boľoš, SKP Jozef Pšida