9Sžso/48/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.02.2012 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Viera Nevedelová
Členovia senátu: JUDr. Ľubica Fiľová
JUDr. Mária Usačevová


Účastníci:
František Čonka, Spišská Nová Ves
c/a
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava, pracovisko Košice