9Sžso/48/10

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 24.11.2011 13:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Viera Nevedelová
Členovia senátu:


Účastníci:
mal. Milena Balogová, Dlhé nad Cirochou
c/a
Ministerstvo obrany SR, Bratislava