9Sžso/36/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 27.04.2016 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Viera Nevedelová
Členovia senátu: JUDr. Judita Kokolevská
JUDr. Ľubica Filová


Účastníci:
JUDr. Zuzana Robel Högerová
c/a
Sociálna poisťovňa-ústredie Bratislava