9Sžso/31/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.03.2012 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Viera Nevedelová
Členovia senátu: JUDr. Ľubica Filová
JUDr. Mária Usačevová


Účastníci:
Stanislava Hricová, Michalovce
c/a
Sociálna poisťovňa - ústredie, Bratislava