9Sžso/212/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 27.09.2017 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Judita Kokolevská
Členovia senátu: JUDr. Viera Nevedelová
Mgr. Viliam Pohančeník


Účastníci:
Afanázia Galčiová
c/a
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava