9Sžso/19/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.05.2013 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Viera Nevedelová
Členovia senátu: JUDr.Ľubica Filová
JUDr. Marianna Reiffová


Účastníci:
Zuzana Trubačová
c/a
Sociálna poisťovňa, ústredie, Bratislava