9Sžso/184/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 28.02.2017 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Judita Kokolevská
Členovia senátu: JUDr. Viera Nevedelová
JUDr. Ľubica Filová


Účastníci:
Jarmila Petrášová c/a 1/ Sociálna poisťovňa - ústredie Bratislava, 2/ Sociálna poisťovňa - pobočka Prievidza