9Sžso/168/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 25.11.2015 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Viera Nevedelová
Členovia senátu: JUDr. Ľubica Filová
JUDr. Judita Kokolevská


Účastníci:
Bc. Ing. Peter Ďuračka
c/a
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou