9Sžso/12/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 23.07.2014 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Viera Nevedelová
Členovia senátu: JUDr. Mária Usačevová
JUDr. Ľubica Filová


Účastníci:
Miroslav Palkovič
c/a
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny BA