9Sžr/75/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 30.03.2016 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Viera Nevedelová
Členovia senátu: JUDr. Ľubica Filová
JUDr. Judita Kokolevská


Účastníci:
Mgr. Karol Kačala
c/a
Okresný úrad Košice, katastrálny odbor