9Sžr/61/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 11.12.2013 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Viera Nevedelová
Členovia senátu: JUDr. Ľubica Filová
JUDr. Marianna Reiffová


Účastníci:
POHOTOVOSŤ, s.r.o. Bratislava
c/a
Okresný úrad Žiar nad Hronom
termín zrušený