9Sžr/59/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 26.11.2014 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Viera Nevedelová
Členovia senátu: JUDr. Ľubica Filová
JKUDr. Jana Henčeková, PhD.


Účastníci:
Andrej Minárik
c/a
Slovenský poľovnícky zväz Poľov. združ. LIPNÍKY