9Sžr/49/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 11.12.2013 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Viera Nevedelová
Členovia senátu: JUDr. Marianna Reiffová
JUDr. Ľubica Filová


Účastníci:
POHOTOVOSŤ, s.r.o. Bratislava
c/a
Okresný úrad Rožňava
termín zrušený