9Sžr/20/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 25.06.2014 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Viera Nevedelová
Členovia senátu: JUDr. Ľubica Filová
JUDr. Jana Henčeková, PhD.


Účastníci:
JUDr. Mária Šutarová
c/a
Obvodný pozemkový úrad Dunajská Streda