9Sžr/132/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 24.06.2015 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Viera Nevedelová
Členovia senátu: JUDr. Ľubica Filová
JUDr. Júlia Horská


Účastníci:
Slovenský pozemkový fond reg. odbor Poprad
c/a
Okresný úrad Kežmarok