9Sžr/104/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 28.09.2016 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Judita Kokolevská
Členovia senátu: JUDr. Viera Nevedelová
JUDr. Ľubica Filová


Účastníci:
Milan Húserka c/a Okresný úrad Trenčín (pôvodne Obvodný pozemkový úrad Trenčín)