9Sžp/13/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 27.01.2016 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Viera Nevedelová
Členovia senátu: JUDr. Ľubica Filová
JUDr. Judita Kokolevská


Účastníci:
ENERGO TRADE s.r.o. Bratislava
c/a
Slovenská inšpekcia životného prostredia - ústredie