9Sžp/1/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 23.07.2014 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Viera Nevedelová
Členovia senátu: JUDr. Ľubica Filová
JUDr. Jana Henčeková, PhD.


Účastníci:
FECUPRAL, s.r.o. Veľký Šariš
c/a
Obvodný úrad životného prostredia v Prešove