9Sžd/9/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 23.07.2014 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Viera Nevedelová
Členovia senátu: JUDr. Ľubica Filová
JUDr. Jana Henčeková, PhD.


Účastníci:
Ján Janky
c/a
Ministerstvo vnútra SR - KR PZ Žilina