9Sžd/17/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 28.10.2015 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Viera Nevedelová
Členovia senátu: JUDr. Ľubica Filová
JUDr. Judita Kokolevská


Účastníci:
JUDr. Milina Jánošková
c/a
Ministerstvo vnútra SR