9Sžd/12/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 08.07.2015 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Viera Nevedelová
Členovia senátu: JUDr. Ľubica Filová
JUDr. Júlia Horská


Účastníci:
JUDr. Martin Abrahám
c/a
Ministerstvo vnútra SR