9Sžd/11/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.10.2014 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Viera Nevedelová
Členovia senátu: JUDr. Ľubica Filová
JUDr. Mária Usačevová


Účastníci:
Marián Slovík
c/a
Ministerstvo vnútra SR
KR PZ Prešov