9Sza/4/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 21.05.2013 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Viera Nevedelová
Členovia senátu: JUDr. Ľubica Filová
JUDr. Marianna Reiffová


Účastníci:
Georgish Michal Debesay
c/a
Ministerstvo vnútra SR