9So/87/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 09.12.2014 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Viera Nevedelová
Členovia senátu: JUDr. Ľubica Filová
JUDr. Jana Henčeková, PhD.


Účastníci:
Jarmila Petrášová
c/a
Sociálna poisťovňa, ústredie, Bratislava