9So/78/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 30.09.2013 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie
Predseda senátu: JUDr.Viera Nevedelová
Členovia senátu: JUDr.Ľubica Filová
JUDr. Mária Usačevová


Účastníci:
Dušan Gaplovský
c/a
Sociálna poisťovňa, ústredie, Bratislava