9So/57/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 08.07.2015 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Viera Nevedelová
Členovia senátu: JUDr. Ľubica Filová
JUDr. Júlia Horská


Účastníci:
RNDr. Ing. Pavel Pospíšil
c/a
Sociálna poisťovňa, ústredie, Bratislava