9So/42/2016

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 04.04.2017 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Judita Kokolevská
Členovia senátu: JUDr. Viera Nevedelová
Mgr. Viliam Pohančeník


Účastníci:
Rastislav Horváth c/a Sociálna poisťovňa - ústredie Bratislava