9So/41/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 27.05.2015 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Viera Nevedelová
Členovia senátu: JUDr. Ľubica Filová
JUDr. Júlia Horská


Účastníci:
Anton Oračko
c/a
Sociálna poisťovňa, útredie, Bratilava