9So/28/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 14.12.2011 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Viera Nevedelová
Členovia senátu: JUDr. Ľubica Filová
JUDr. Mária Usačevová


Účastníci:
A Vita – Dom seniorov, n.o., Telgárt
c/a
Banskobystrický samosprávny kraj