9So/195/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 12.12.2012 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Viera Nevedelová
Členovia senátu: JUDr. Ľubica Filová
JUDr. Mária Usačevová


Účastníci:
František Hudec, Slovenská Ľupča
c/a
Sociálna poisťovňa, ústredie, Bratislava